Nedir.Org *
Sponsorlu Bağlantılar
Zeus

Dilin yozlaşmasıyla ilgili bir kompozisyon örnekleri Nedir

Sponsorlu Bağlantılar

Resim Ekle Dosya Ekle Video Ekle Soru Sor Bilgi Ekle
Dil, insanlar arasında anlaşmayı sağlayan bir vasıtadır. Milleti var eden unsurlardan biri de dildir; aynı dili konuşan insanlar, kendi aralarında bir bütün oluştururlar. Dil, bir milletin ortak malıdır. Millet, aynı dili konuşan insanlar topluluğudur. Dilin bozulması ile, millet çözülmeye başlar. Bu nedenle, milli dil üzerinde hassasiyetle durmak gerekir. Dilin yozlaşması, milli kültürün de yozlaşmasına zemin hazırlar.

Diller, kendi tabii kanunları içinde, zamanla, ağır ağır değişir, yenilenirler. Zaman içinde bazı kavramlar unutulur, onların yerini yenileri alır. Bu, normal bir süreçtir.

Türkçe, dünyanın en güzel, en zengin, en büyük ve en köklü dillerinden biridir. Asırlarca 3 kıtada konuşulmuş, yazılmış ve okunmuştur. Bu gün hala, Türkçe, farklı şiveleri, lehçeleri ile dünya üzerinde en geniş coğrafyada konuşulan bir dildir.

İnsan, dil ile, dile ait kavramlarla düşünür; duygu ve düşüncelerini, dilek ve şikayetlerini, dil ile anlatır. Dilin bozulması ile iletişim de bozulur; insanların, nesillerin birbirini anlaması güçleşir ve milletin devamı inkıtaya uğrar. Dil, bir milleti diğerlerinden ayıran unsurdur. Bir milleti parçalamanın yollarından biri de, o milletin dilini yozlaştırma, bozmadır. Bu açıdan Türkçe’mizin durumunu düşünelim! Türk insanı, Türkçe’ye sahip çıkmalıdır.

Milletler ve milli kültürler arasında, karşılıklı alış verişler vardır; bu karşılıklı etkileşimden kaynaklanır. Bu etkileşim sayesinde, diller de birbirinden etkilenebilir. Bu çerçevede Türkçe’de, tarih boyunca diğer bazı dilleri etkilemiş ve onlardan da etkilenmiştir. İslamlaşma sürecinde Arapça ve Farsça’dan etkilenen Türkçe, Tanzimattan sonra millet olarak yaşadığımız Batılılaşma sürecinde Fransızca, Almanca, İngilizce…den etkilenmeye başlamıştır. Bir takım çevreler, Arapça ve Farsça sözcüklerin dilimize girmesine karşı çıktıkları kadar Avrupa dillerinden, Türkçe’ye giren sözcüklerin varlığına karşı çıkmamaktadırlar; bu, hayret ve endişe verici bir tavırdır ve yanlıştır. Ancak bugün Batı dillerinden aldığımız sözcükler o derece had safhaya ulaşmıştır ki; buna dil anarşisi demek doğru olur. Çocuk isimleri, sokak isimleri, semt ve belde isimleri, dükkan isimleri…. çoğunlukla yabancı isim olarak karşımıza çıkıyor. Artık bu kadarına da pes demek gerekir. Adeta “Herhalde burası Türkiye değil!” diyesi geliyor insanın. Kültürüne, milletine bağlı insanların, Türk diline sahip çıkmaları gerekir. Sömürgeci güçler, sömürgeleştirmeye başladıkları milletlerin dilini bozmaya çalışırlar. Bu noktada uyanık olmak gerekir.

Bugün artık memleketler silahla, askerle değil kültürle, ekonomi ile işgal edilmektedir; bu, görünmeyen ama daha etkili bir işgal yöntemidir. Açıktan işgale göre daha sakıncasız ama daha kalıcıdır. Türk dili ve Türk kültürü, işgale uğramaktadır. Türk kültürü ve Türk dili, saldırı altındadır; nesiller arasında uçurum oluşturulmaktadır. Türk genci, bundan 50- 80 yıl önceki Türkçe’yi anlayamaz duruma getirilmiştir. Milletin devamlılığına darbe vurulmaktadır.

Dil ile düşünce arasında, düşünce ve kültür üretme, üretilen düşünceyi ve kültürü aktarma arasında yakın ilişki vardır. Birey ve toplum olarak, ne kadar çok sözcük sahibi isek; düşünce ve kültür üretimi, aktarımı o kadar yetkin, güçlü olur. Düşünce, o kadar derin ve köklü, kuvvetli olur. Maelesef Türkçe’nin yozlaştırılması, buna göz yumulması ile Türk insanı düşünce ve kültür üretememekte, dili dışardan alarak, dilde taklit yaparak, düşünce ve kültür üretiminde de taklide başlamıştır. Dilde taklitçilik, düşüncede ve kültürde de taklitçiliği beraberinde getirmekte; artık kendimiz olamamaktayız; başkalaşmaktayız! “Ses bayrağımız Türkçe’ye sahip çıkalım!” Türkçe’yi cıvıklaştıran ve cıvık bir Türkçe kullananlara Türkçe’yi kullanarak tepki gösterelim!Dilin yozlaşmasıyla ilgili bir kompozisyon örnekleri Resimleri

 • 3
  Dilin yozlaşmasıyla ilgili bir kompozisyon 4 hafta önce

  Dilin yozlaşmasıyla ilgili bir kompozisyon

 • 0
  Dilin yozlaşmasıyla ilgili bir kompozisyon örnekleri 3 yıl önce

  Dilin yozlaşmasıyla ilgili bir kompozisyon örnekleri

Dilin yozlaşmasıyla ilgili bir kompozisyon örnekleri Sunumları

 • 1
  Önizleme: 4 hafta önce

  Dilin yozlaşması ödevi slayt sunum pptx

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa
  DİLİN YOZLAŞMASIHAZIRLAYAN: DOĞANAY CEBE

  2. Sayfa
  “Türk ulusundanım diyen insanlar her şeyden önce ve mutlaka Türkçe konuşmalıdır.”Mustafa Kemal ATATÜRK

  3. Sayfa
  Başka dile uymaz annenin sesi, Her sözün ararsan vardır Türkçesi!Ziya GÖKALP

  4. Sayfa
  Türkçenin yozlaşması ilk olarak dükkan, market ve iş yerlerinin İngilizce olarak adlandırılmasıyla başlamıştır. Buda batı dillerine özenmemize neden olmuştur.

  5. Sayfa


  6. Sayfa
  Son yıllarda telefonla mesajlaşmanın çoğalması ve internetin bilinçsiz kullanım sonucu dilimiz, kelimeler değiştirilerek hatta gereksizharf eklenerek yozlaştırılmaya başlanmıştır.

  7. Sayfa


  8. Sayfa
  Türkçenin bozulması ilk olarak daha hızlı yazmak için kelimelerden harfçıkartılarak yapılıyordu.Örnek verecek olursak: Tamam, ne haber selam gibi kelimeler tmm, nbr, slm şeklinde yazılmayabaşlandı.

  9. Sayfa
  Fakat şimdi kısaltmalar yerine daha da uzatılarak Türkçe karakterlerden olan ş, ç harfleri sh, ch, j şeklinde değiştiriliyor.

  10. Sayfa
  Yozlaştırılmış bir cümle örneği;Achlıqthan olmeq UzreiM.ymeqin shimdie kdr hAzR OlmAsi gereqiodu.mAsAdn qaqip gidİCeM shimdi.

  11. Sayfa
  Tercümesi;Açlıktan ölmek üzereyim. Yemeğin şimdiye hazır olması gerekiyordu. Masadan kalkıp gideceğim şimdi.

  12. Sayfa


  13. Sayfa


  14. Sayfa
  Günün sorusu :Hepimiz bilgisayarda “chat”leşiyoruz(!) Bu sözün ne kadar komik olduğunun farkına hâlâ varılamamış mıdır? İngilizce olan bu sözün yanına getirdiğimiz “-leşmek” özbeöz Türkçe değil midir?

  15. Sayfa
  Kaynakça ;Prof. Dr. Muharrem Ergin, Türk Dil Bilgisi, Bayrak Basım, İstanbul, 2008, s. 3 Konuşma Dili, Yazı DiliDilin Bilimsel Tanımı [1]Prof. Dr. Şükrü Haluk Akalın, Atatürk Döneminde Türkçe ve Türk Dil Kurumu Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Merkezihttp://www.forumalv.com/soru-lar-ve-cevap-lar/543762-turkcenin- yozlasmasi-ile-ilgili-kompozisyon-ornekleri.htmlZiya Gökalp, Yeni Hayat Doğru Yol, Kültür Bakanlığı Ziya Gökalp Yayınları, 1976

Dilin yozlaşmasıyla ilgili bir kompozisyon örnekleri Videoları

 • 2
  4 hafta önce

  Dilin yozlaşması videosu bu kompozisyonu yazmanıza yardımcı olacaktır.

Dilin yozlaşmasıyla ilgili bir kompozisyon örnekleri Soru & Cevap

Bu yazı hakkında ilk soru soran sen ol..

Dilin yozlaşmasıyla ilgili bir kompozisyon örnekleri Ek Bilgileri

Bu yazıya sende yeni bilgi ekleyerek gelişmesine yardımcı olabilirsin..

Kapak Resmi
Dilin yozlaşmasıyla ilgili bir kompozisyon
Yazı İşlemleri
Sen de Ekle

Sende, bu sayfaya

içerik ekleyerek

katkıda bulunabilirsin.

(Resim, sunum, video, soru, yorum ekle..)